Posilovna

    Jsme školou s rozšířenou výukou TV se zaměřením na fotbal s omezeným množstvím sportovišť a jednou tělocvičnou. Proto je posilovna dalším prostorem, kde se žáci a žákyně mohou uplatnit v rámci výuky i mimo ní. 

    Posilovna je určena nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale po domluvě i pro skupinky (max. 10 členné), které si chtějí zlepšit svojí fyzickou kondici.

    Posilovna byla finančně podpořena z prostředků v rámci dotačního programu pro školy zařazené v "Síti škol podporující zdraví".

                                                     


Více fotek zde